Deze website is de speciale digitale bron naast de boeken Passend onderwijs in de praktijk. Kernthema's en casuïstiek (Hans Schuman & Peter de Vries. 2020 (ISBN 978 94 91269 196) en Instrumenten voor begeleiden in passend onderwijs (Peter de Vries & Peter de Vries. 2016. ISBN 978 94 91269 127).

Door
De website wordt onderhouden en beheerd door Perspectief Uitgevers i.s.m. MWprojects.

Voor
Bestemd voor leraren basisonderwijs (in opleiding), schoolleiders, interne- en ambulante begeleiders, ondersteunings- zorgcoördinatoren, begeleiders passend onderwijs, remedial teachers, gedrags-, reken-, taal-, dyslexie-, autisme-, het jonge kind-specialis­ten, onderwijsbegeleiders, collegiale consultanten.

Inhoud
Deze website van Perspectief Uitgevers bevat online materiaal bij de eerste druk (2020) van het boek Passend onderwijs in de praktijk. Kernthema's en casuïstiek en de eerste druk (2016) van het boek Instrumenten voor begeleiden in passend onderwijs. Het gaat om materiaal dat zonder verdere kosten toegankelijk is na invoering van de speciale code uit uw boek en persoonlijke registratie.

Productie
De site www.begeleideninpassendonderwijs.nl is een internetproject van Perspectief Uitgevers:
www.onderwijs-perspectief.nl
www.perspectiefuitgevers.nl